Radiësthesie:
De leer die zich bezighoudt met fijn stoffelijke stralingstechnieken (hieronder verstaat men soorten stralingen die men niet ziet maar er wel zijn, zoals warmte die van een radiateur of kachel afkomstig is. Deze warmtestraling ziet men niet, maar je voelt hem wel). Voorbeelden van radiësthesie technieken zijn o.a.:

Wichelroede lopen: d.m.v. wichelroede (te sterke) stralingen van wateraders, aardstralen en breuklijnen opsporen.
Magnetiseren (handoplegging) d.m.v. handen wordt energie doorgegeven aan pijnlijke plekken op het lichaam. De handen worden warm op deze pijnlijke plekken, hetgeen aanzet geeft tot lichamelijk herstel van de klacht.
Micropulsen (energiepulsen) meestal worden er lichtbundels aan toe gevoegd, zodat men ziet waar deze pulsen (op het lichaam) geplaatst worden.

Geopathologie:
De wetenschap die zich bezig houdt met ziekten die veroorzaakt worden door de aarde.

Geopathie:
Studie van de fijn stoffelijke energieën welke onze woonomgeving belagen (vanuit de aardkorst). Oorzaken en gevolgen.


Wanneer men ziek is gaat men naar de dokter of specialist, of men gaat bijvoorbeeld homeopathische middelen gebruiken. Werken deze middelen, dan was dat de juiste oplossing. Maar wanneer deze middelen niet of nauwelijks aanslaan, of de therapieën bieden geen afdoende oplossing en de klachten blijven zich herhalen, realiseer je dan dat het goed mogelijk is dat U ontregelt bent of uit balans gebracht wordt door straling. In deze moderne tijd bevinden zich vaak meerdere soorten stralingsvelden door elkaar in elk huis, kantoor of dier verblijfplaats. Vaak versterkt het ene veld het andere en na verloop van tijd ontstaat er een kluwen van spanningsvelden waarin U of een dier zich niet op z’n gemak voelt. Waarschijnlijk bent U dan liever buiten dan binnen...

Een specialist verwoorde het eens als volgt: de ziekte ontstaat niet in de wachtkamer of praktijk, maar daar waar je woont, leeft en werkt. "Bij herhaling van de klacht zouden wij dáár eens meer naar moeten kijken... maar daar ontbreekt het ons aan kennis".Naar de homepage

Voor meer informatie: info@msteenbakkers.nl