CELZOUTEN / Schüssler

“zout is leven”

Minerale zouten hebben onze lichaamscellen nodig om goed te kunnen functioneren. Tot deze gedachtegang kwam de arts Wilhelm Schüssler reeds in zijn werkzame leven (1821-1898). Er volgde een ontwikkeling, die ertoe leidde dat men zich ervan bewust werd dat een goede gezondheid alleen mogelijk was indien de celstofwisseling optimaal was.

Celstofwisseling: opname in de cel vanuit het bloed van voedings- en bouwstoffen en de afgifte van de verbrandingsstoffen vanuit de cel weer in het bloed. Wanneer deze celstofwisseling niet optimaal verloopt of stagneert, dan ontstaat er een gezondheidklacht of ziekte.

Een mens / dier of plant als geheel, maar ook elke cel ervan behoort biologisch in evenwicht te zijn om optimaal te kunnen functioneren, zodat men vitaal en gezond blijft. Het grootste probleem van deze moderne tijd is de constante vervuiling in en op onze lichaamscellen. Deze vervuilingen bestaan o.a. uit allerlei geur-,kleur-, smaakstoffen en conserveermiddelen. Deze stoffen behoren onze voeding aantrekkelijker en houdbaarder te maken, maar ze belasten de celstofwisseling van ons lichaam zeer sterk. Ook de elektrosmog ( mogelijk de grootste onderschatte vervuiler van deze tijd ), welke veroorzaakt wordt door o.a. DECT-telefoon, zendmasten ( hoogfrequente stralingen ), satellieten, elektrische apparaten ( elektro-magnetische velden ), radar ed. kunnen onze cellen sterk ontregelen.

Stelregel hierin is:
“De belasting op onze cellen is vele malen groter dan de evolutie van diezelfde cellen” hetgeen betekent: dat de huidige, moderne tijd massaal producten op de markt brengt,die we via ons voedsel / lucht of gebruiksproducten binnen krijgen. Dit alles gaat vele malen sneller dan dat onze cellen zich hierop aan kunnen passen ( evolutieleer ).

Zolang een mens / dier / plant de huidige belastingen aan kan, hoort men vaak niemand hierover. Wanneer men ( ernstig ) ziek wordt of chronische klachten krijgt, dan pas wil men nadenken over biologisch voedsel of het aanleggen van een eigen groentetuin. Dan pas worden we ons bewust van onze kwetsbaarheid. Vanaf dan gaan we bewust stilstaan en omzien naar een oplossing voor ons lichamelijke klacht of ziekteproces. We gaan ons dan de vraag stellen: “ga ik mijn verdere leven ( of gedurende de klacht ) medicijnen innemen of gebruiken, of ga ik een andere oplossing zoeken“. Celzouten zouden dan wel eens de oplossing kunnen zijn. Meten is weten, een test is dan wel op zijn plaats. Bij gebruik van celzouten is wel van belang dat we uitgaan van het feit dat het ziekteproces nog omkeerbaar is.

Schüssler-celzouten:
“de Schüssler celzouten zijn, door hun cel-ontgiftende en cel-opbouwende eigenschappen, als geen ander middel in staat om, het met allerlei schadelijke stoffen overbelaste organisme, te reinigen en het weer de kans te geven gezond te functioneren”.

Celzouten zijn positieve of negatieve ionen van mineralenstoffen, welke als zodanig een elektrische lading hebben. Door inname van deze celzouten wordt de biochemie van ons lichaam weer in evenwicht gebracht. De ziekte zal dan geheel of gedeeltelijk verdwijnen.

Realiseer je dat inname van celzouten soms een langere tijd vergt. Ze werken in de ogen van de gebruiker wel eens te traag, maar het effect op langere termijn is weer een gezond lichaam. Celzouten mogen ( voor zover de onderzoeken reiken ) met alle soorten medicijnen ingenomen worden. Vaak kunnen zelfs medicijnen verminderd of onnodig worden.Naar de homepage

Voor meer informatie: info@msteenbakkers.nl