- DUPLEX IV
- E-SMOG CORRECTOR
- ELO-RAYEX
- CAR-RAYEX
- MINI-RAYEX
- RAYONATORS


Duplex IV
De Duplex is één van de bioveldvormende apparaten, hetgeen wil zeggen dat men dit apparaat inzet ter ontstoring van geopathische invloeden. Als een huis, kantoor e.d. belast wordt door een waterader, verstoring van het aardmagnetische veld (aardstralen) en of een breuklijn, heeft men een keuze tussen een Harmonisator (Nederlands product) en een Duplex (Duits product). Een Harmonisator wordt ingezet wanneer men grotere oppervlakten wil overbruggen (vaak bij planten en dieren verblijfplaatsen). Of wanneer een woonhuis, kantoor e.d. verder uit elkaar liggen en ze daarbij alleen maar belast wordt door wateraders, aardstralen en of breuklijnen (Huisharmonisator).

Een Duplex daarentegen is geschikt voor kleinere eenheden, zoals woonhuizen, tussenwoningen, inpandige kantoorgedeelten, kantoren en apartementen (max. 20m x 30m). Daarnaast kan men een Duplex verder aanvullen / uitbouwen met een E-Smog Corrector en of een HF-Rayonator. De Duplex behoort wel op een perfect functionerende aarding aangesloten te worden, om eventuele opladingen af te kunnen voeren. Tijdens de meting/installatie wordt hierop gelet. Een zo laag mogelijke plaatsing (kruipruimte, kelder of eventuele begane grond) zorgt voor een optimale werking (zie tekeningen). Er zijn twee typen leverbaar.

Mini-Rayonex
Wanneer men in huis/kantoor alles geregeld heeft, is dit apparaatje een welkome aanvulling als men van huis weggaat naar vrienden, school, winkelen en vakantie. Deze mini-rayonex draagt er dan zorg voor dat men in die periode niet belast wordt met straling.

Elo-Rayonex
Als een slaapkamer of appartementgedeelte boven of tegen een krachtige stroomverbruiker ligt, bijv: een zekeringskast, nachtstroomkachels, boilers, transformatoren e.d. dan is het gebruik van een ELO-Rayonex aan te raden.

E-Smog correctorIn een woonhuis en kantoor vindt je steeds meer apparatuur, zoals computers, beeldschermen, faxen, printers, televisie, radio/stereo, waterbedden e.d. of men woont vlakbij een hoogspanningsmast. Daarnaast worden al deze apparaten door middel van elektriciteitskabels/stekkerdozen met elkaar verbonden. Hetgeen leidt tot een kluwen van elektrische wisselvelden en magneetvelden (= electrosmog). Om juist hierin orde te scheppen is deze E-smog corrector een oplossing. Door deze E-smog corrector te koppelen aan de Duplex kunnen opladingen afgevoerd worden via de randaarding (mits deze goed functioneert). Het woonhuis/kantoor wordt als het ware “geneutraliseerd” doordat een teveel aan stralingen wordt “weggezogen” en afgevoerd via de randaarde/aardpin.

HF-Rayonator
Wanneer in een woonhuis teveel gepulste microgolven waargenomen worden, van o.a. zendmasten, Dect-telefoon, (werkende) magnetron, Wifi, Wireless Lan, ed. dan is de HF-Rayonator een aanrader. Een HF-Rayonator zet men in om de gepulste microgolven te "absorberen" en gelijktijdig een tegenfrequentie de ruimte in te sturen. Hierdoor blijven de natuurlijke processen in een lichaam ondersteund worden, wat leidt tot afname van gezondheidsklachten. Een HF-Rayonator (hoogfrequente stralingen) is te koppelen aan een E-Smog Corrector (laag frequente stralingen), beide zijn dan aangesloten aan een Duplex.

5G-Rayonator
Uit Duits onderzoek blijkt dat er 8 frequenties in het menselijk lichaam verstoord kunnen worden door 5G. De 5G Rayonator zendt tegenfrequenties van deze 8 frequenties uit, waarna het belaste lichaam weer in staat gesteld wordt om de onbalans weer te herstellen.


Naar de homepage

Voor meer informatie: info@msteenbakkers.nl