Volgens het woordenboek betekent harmoniseren: goede verstandhouding, het goed met elkaar kunnen vinden, in overeenstemming zijn met.


Klik op het plaatje voor meer info...

De Harmonisator is zo geconstrueerd dat het de vrije energie die zich om de aarde bevindt opneemt en hergebruikt voor de opbouw van een eigen veld. Deze energie vormt dus de basis voor een nieuw magnetisch veld rondom de Harmonisator. Dit nieuwe veld zal enerzijds de bron corrigeren en anderzijds een bepaald gebied neutraliseren en zich dusdanig opbouwen dat het geheel in overeenstemming is met de stoorzones. Hierdoor ontstaat er binnen de reikwijdte van de Harmonisator weer een neutraal en harmonieus leefgebied. Door een keuze te maken in de constructie kan men de werking (lees de reikwijdte van het nieuwe magnetisch veld), van de Harmonisator, vergroten en of verkleinen. Dit is geheel afhankelijk van de bevindingen. De Harmonisator is een beproefd natuurkundig instrument ter harmonisering en stabilisering van verstoorde aardmagnetische velden.

De Harmonisator moet exact richting het noorden geplaatst worden. Een nauwkeurige plaatsbepaling is daarom van groot belang. Een na controle vindt altijd plaats om een zo’n groot mogelijke werking te bewerkstelligen. Direct na plaatsing zorgt de Harmonisator voor een nieuw magnetisch veld, hetgeen direct meetbaar is. Om een optimale werking en reikwijdte te bereiken heeft de Harmonisator een tijdsduur nodig van 2 tot 6 weken. Een te sterke aardbeving of vulkaanuitbarsting kan het aardmagnetische veld, welke zich om deze aarde bevindt, tijdelijk verstoren waardoor dit de Harmonisator kan beïnvloeden. Binnen enkele dagen hersteld de Harmonisator zich vanzelf.

Typen Harmonisatoren
Afhankelijk van hetgeen gevonden is, kan er een keuze gemaakt worden uit de typen:

HARMONISATOR 25 (meer info)
woonhuis, kantoor ed. Deze heeft een reikwijdte van 25 meter (straal ) rondom het apparaat.

HARMONISATOR 125 (meer info)
rundvee, varkens, kippen, paarden bedrijven en industrie. Deze heeft een reikwijdte van 125 meter (straal ) rondom het apparaat. (max. 5 ha.)

HARMONISATOR 250 (meer info)
akkerbouw,tuinbouw, kas-teelten en industrie. Deze heeft een reikwijdte van 250 meter (straal) rondom het apparaat. (max. 20 ha)

Eventueel een grotere Harmonisator is bespreekbaar. Maximale capaciteit die leverbaar is bedraagt 300 hectare.

De Harmonisator bestaat uit een stevige waterdichte pvc.pijp. Hierin is het natuurkundig instrument geconstrueerd. Het wordt geplaatst in het woonhuis (Harmonisator 25) of buiten in de grond (gedeeltelijk). De beste resultaten worden verkregen wanneer de Harmonisator op of zodicht mogelijk bij een stralingsbaan geplaatst wordt. Er ontstaat direct een nieuw magnetisch veld welke voor de nodige stabiliteit en duurzaamheid zal zorg dragen.

Één van de grote voordelen is dat het apparaat geheel zelfstandig functioneert. Het behoeft geen aanvoer van stroom of andere benodigdheden. Men heeft er in principe geen omkijken meer naar, alleen bij twijfel is controle noodzakelijk.Naar de homepage

Voor meer informatie: info@msteenbakkers.nl