HARMONISATOR 250

Plantenwereld

Stralingsvluchters: Planten die het niet goed doen op een minder goede plaats.
Bloemen: Roos, geranium, zonnebloem en cactus. Groenten: Aardappel, bloemkool, komkommer en selderij. Vruchten: Deze zijn doorgaans te herkennen aan een geringe groeikracht en sterven soms af als ze op een te hoog stralingsniveau staan. Jam schimmelt en wijn ‘breekt’ boven een waterader. Bomen: Appelbomen, perenbomen, notenbomen, seringen, beuken en linden zijn bekende stralingvluchters. Staan deze op een draaikolk of stoorzone dan groeit de stam zelfs gedraaid en is de schors spiraalvorming

Stralingzoekers: Hoe slechter de plek hoe beter de plant het doet.
Bloemen: Maretak, kamerlinde, klaproos. Groenten: Asperge en paddestoel. Geneeskrachtige planten: Varen, jeneverbes, brem, witte meidoorn, brandnetel, vingerhoedskruid, herfststijlloos, vlier, munt, belladonna en hertshooi. Waterplanten: De meeste waterplanten zijn stralingzoekers o.a. gele plomp, riet, bamboe enz. Bomen: Eik, wilg, den, spar, lariks, kersenboom, pruimenboom en perzikboom.

Bovengenoemde bomen dragen vaak volksspreuken met zich mee welke aangeven dat ze gevoelig zijn voor blikmseminslag. Zoals: Eiken moet je wijken.Actief wortelgestel
gezonde wortels het fundament voor
optimale ontwikkeling


Gezonde bodem
goede grond essentieel voor goed gewas


Gezonde plant
ook planten hebben een weerstandAkkerbouw/Tuinbouw

Klachten die hun oorzaak vinden in aardstralen, wateraders en breuklijnen.

Planten:
• Ziekte gevoeligheid
• Slechte groei en productie
• Matige wortelontwikkeling
• Slechte benutting van de voedingstoffen
• Groot verbruik van bestrijdingsmiddelen

Bodem:
• Matig tot slecht bodemleven. Een uit balans geraakt bodemleven verstoord ECO-systeem.
• Matige kruimelstructuur, ingeklonken grond
• Slecht waterdoorlatend, harde lagen
• Onvoldoende compostering (verrotting i.p.v. vertering) van achterblijvende plantendelen.Storende bodemlagen

Het onstaan van storende lagen in de bodem. Oplossing door storende lagen weer poreus te maken.

Storende lagen in de bodem:
Vanaf het ontstaan van de aarde tot heden hebben zich verschillende grondsoorten en grondstructuren gevormd. De meest bekende grondsoorten zijn: klei, veen, löss, zavel, leem en zand. Op sommige plaatsen komt een combinatie hiervan voor. De grondsoort is een van de factoren die de bodemstructuur bepalen. Een andere factor is de verhouding tussen de in de bodem voorkomende stoffen zoals fosfor, kali, sporenelementen, mineralen, ijzer en leemdelen. In de loop der jaren hebben zich op bepaalde plaatsen ‘storende lagen’ gevormd. Meestal zijn het dan leemlagen, oerbanken en steenharde veenlagen. Deze lagen zijn storend omdat ze weinig of geen water doorlaten. Hetgeen betekent dat planten bij droog weer verdrogen omdat er geen capillaire werking is (= vochtoptrekking in een droge periode), en bij nat weer verzuipen ze omdat storende lagen niet waterdoorlatend zijn. Het zijn dan vaak aardstralen die een belangrijke oorzaak blijken te zijn bij het ontstaan van storende lagen.

Een storende laag bestaat namelijk uit veel kleine deeltjes van dezelfde grondsoort zoals bijv. Ijzer en leem. Door de eeuwen heen zijn deze kleine deeltjes uit het bovenste gedeelte van de aarde gespoeld en dieper in de aarde bijeengekomen (vaak daar waar veel onevenwichtige spannig is in het aardmagnetische veld). Door de energie uit de aarde klitten de leem- en ijzerdeeltjes aan elkaar en vormen zo een hechte, storende laag. Bovendien wordt door dezelfde energie uit de aarde fosfor, kali, mineralen en sporenelementen aan de grond gebonden. In klei gebeurd dit nogal sterk. Daar waar het aardmagnetische veld verstoord is, is de binding sterker hetgeen betekent dat daar een storende laag het meest ondoorlaatbaar is.

Het doorlaatbaar maken van zo’n storende laag kan men op meerdere manieren proberen op te heffen. Eén ervan is om een storende laag uit te graven, hetgeen bijna niet te doen is. Een andere meer voorkomende manier is door middel van woelen, spitten of ploegen de storende laag te breken of weer poreus te maken. Dit lukt vaak wel maar het is een tijdelijke en kostbare oplossing. Want wat je omhoog brengt en vermengt, spoelt weer uit, gaat weer klitten met als gevolg dat er binnen de kortste keren weer een ondoorlaatbare storende laag wordt gevormd.

Een effectievere manier (blijvend) is om het verstoord aardmagnetische veld te corrigeren of te neutraliseren. Wanneer de aardstralen (spanningsvelden) geneutraliseerd worden, krijgt men weer een actief bodemleven. Pieren, wormen, bacteriën, schimmels en andere micro-organismen keren weer terug (evenwicht in het ECO-systeem). De storende lagen worden daardoor weer poreus gemaakt. Opheffen zuurstof gebrek in verdichte gronden. Verrotting van plantenresten wodt weer vertering (compostering), dit onder invloed van verbetering van de luchtcapaciteit in de grond. Allerlei biologische krachten worden weer geactiveerd en zullen zorg dragen voor een goede kruimelstructuur. Dat vastgelegde mineralen weer in omloop komen (vrij gemaakt worden) en daardoor weer voor de planten ter beschikking komen.

Basis voor goede producerende grond is een goede kruimelstructuur met als ideale samenstelling: eenderde grond, eenderde lucht en eenderde deel water.
Naar de homepage

Voor meer informatie: info@msteenbakkers.nl