Wanneer U ons belt en of benadert voor het opsporen en ontstoren van Uw woonhuis,bedrijf of percelen, maken wij een afspraak met U.

Uw bedrijf en of woonhuis wordt dan onderzocht op straling. Alle bevindingen worden op papier gezet (inclusief tekening). U krijgt ook ter plekke advies wat U kunt doen om de negatieve ziekmakende straling op te heffen. Dit geldt enerzijds voor de periode tussen plaatsing en de maximale werking van de Harmonisator / Duplex, anderzijds voor datgene wat niet via ons leverbaar is.

Op verzoek wordt er een reportage opgemaakt en aan u toegezonden.

Particulieren
EUR. 50,- per uur. Meting woning (± 2 uur) exclusief rapportage. Reiskosten EUR. 40,00 per half uur reistijd.
Bij levering van een Harmonisator of Duplex worden geen reiskosten in rekening gebracht.

Bedrijven
Meting per bedrijf: consult als bij particulieren. Voor elk uur extra wordt een uurtarief van EUR. 50,- in rekening gebracht. Naast opsporen en ontstoren krijgt U deskundig advies om de reeds aanwezige problemen bij Uw dieren, gewassen en bodem direct aan te pakken, zodanig dat de schade zoveel mogelijk beperkt of teniet gedaan wordt.Prijzen Harmonisator
- Harmonisator 25 (meer info)
- Harmonisator 125 (meer info)
- Harmonisator 250 (meer info)
Aankoop Harmonisators vanaf EUR. 825,-

Prijzen Duplex
Prijs is afhankelijk van het type en toebehoren.

De Duplex III / Duplex IV zijn uit te breiden met een E-Smog Corrector of met een HF-Rayonator (hoogfrequentie).

Een geplaatste Harmonisator / Duplex kan terug gegeven worden volgens de daarvoor opgestelde richtlijnen. Een Harmonisator met een grotere capaciteit is bespreekbaar. Plaatsing en één na-controle zijn gratis.

Hulpproducten
- Electrosmog-Corrector - voor woonhuizen en kantoren (corrigeert onbalans in het lichaam als gevolg van de electrosmog).

- Rayonex

-
-

-

-


--

TV-rayexen (beeldschermstraling)
Mini rayonex (persoonlijke bescherming tegen geopathische belasting wanneer u van huis weggaat)
E-smog corrector (tegengaan electrosmog belasting in woonhuizen en kantoren)
HF-Rayonator (apparaat om gepulste microgolven te absorberen en gelijktijdig een tegenfrequentie uit te zenden)
Car Rayex:  de auto (kooi van Faraday) waar de straling van navigatiesysteem, radio, mobieltjes, bluetooth e.d. de mens behoorlijk kan belasten. Voorkom wagen-reisziekte, geeft rust tijdens rijden.
Elo Rayex:  wanneer men te dicht of boven een meterkast slaapt.Therapeuten en andere dienstverleners
Werkzaamheden/afname apparatuur in overleg.

Lezingen
± 2 à 3 uur (in overleg vooraf kan een lezing aangepast worden).

Betalingen
Harmonisator 25 / Duplex
Tot 6 maanden na plaatsing kan men, zonder opgave van reden, de Harmonisator 25 / Duplex terug geven (behoudens de permanent vastgemonteerde producten). Mits onbeschadigd en betaald zal er 80% gecrediteerd worden.

Harmonisator 125 en 250
Tot 12 maanden na plaatsing kan men, zonder opgave van reden, de Harmonisator 125 en 250 terug geven. Mits onbeschadigd en betaald zal er 80% gecrediteerd worden.

Alle permanent vastgemonteerde hulpproducten worden niet teruggenomen. Betalingen: netto binnen 10 dagen na levering en of plaatsing. Alle prijzen zijn exclusief BTW 21%.Naar de homepage

Voor meer informatie: info@msteenbakkers.nl